BRUXISME

Què és el bruxisme? És l’acció inconscient de fregar o primer les dents entre sí, i es pot fer de dia o especialment durant la nit, mentre dormim. En moltes ocasions les preocupacions, l’estrès, l’ansietat, … fan reproduir aquests moviments i, quan aquesta acció esdevé molt continuada, les conseqüències acaben apareixent donant lloc al deteriorament…