LA SENSIBILITAT DENTAL

Què és la sensibilitat dental? La sensibilitat dental és una sensació dolorosa temporal causada per l’exposició de la dentina, part interna de la dent, davant estímuls externs. Aquests poden ser estímuls tèrmics (aliments o begudes fredes o calentes), químics (substàncies dolces, àcides, …) i/o tàctils (pressió tàctil per raspallat, per instruments odontològics) Per quins motius…