dental tools in blue

Més del 80% de la població espanyola porta obturacions metàl·liques d’amalgama de plata.

L’amalgama és composta de mercuri, metall molt tòxic que no s’elimina i es va acumulant al nostre organisme, plata, coure i zinc. Aquest mercuri es va desprenent al llarg de la vida de la reconstrucció. Si bé són quantitats mínimes, no deixen de ser un perill en persones sensibles a aquest metall, o que hagin patit una exposició important a aquesta substància.

L’eliminació de l’amalgama és beneficiosa, però s’ha de realitzar amb totes les garanties per minimitzar l’exposició d’aquest material tòxic tant al pacient com a tot el personal de la clínica, seguint el protocol de seguretat marcat per la IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology).