postissa

 

Quan falten dents, encara que no ho notem, la funció bucal es veu afectada.

La pròtesi dental permet reposar les dents absents per aconseguir un bon funcionament de la masticació, i a la vegada millorar l’estètica del somriure.

Bàsicament hi ha tres tipus de pròtesi:

– La mòbil que es recolza a les genives.

– La fixa sobre dents, que necessita de dents naturals com a pilars.

– La fixa sobre implants que permet la reposició de les peces dentàries sense implicar cap dent natural.