Responsable de l’organització i la coordinació de la clínica.