PERILLS DE LES AMALGAMES DENTALS DE MERCURI

Avui us parlarem d’una de les actuacions més compromeses en odontologia: l’ús d’un dels metalls no radioactius més tòxic, contaminant i perjudicial que existeix. Un metall pesant que encara s’utilitza com a element en les obturacions dentals, que entra en contacte directe amb mucoses, saliva, rec sanguini, teixit nerviós, … i que origina diferents patologies…