General

Què és el bruxisme?

És l’acció inconscient de fregar o primer les dents entre sí, i es pot fer de dia o especialment durant la nit, mentre dormim. En moltes ocasions les preocupacions, l’estrès, l’ansietat, … fan reproduir aquests moviments i, quan aquesta acció esdevé molt continuada, les conseqüències acaben apareixent donant lloc al deteriorament de les dents i en especial sobre l’articulació que enllaça la mandíbula a l’os del crani (articulació temporomandibular o ATM)

Signes que ens fan pensar que estrenyem les dents:

Tret del moment de mastegar o empassar, les nostres dents no haurien d’estar en contacte. Si això passa sovint, sotmetem tot l’aparell mastegador a un sobre esforç que, de mica en mica, el va deteriorant. Els signes del bruxisme són fàcilment identificables:

  • Desgast, erosions o fractures a les dents.
  • Desviació a la mandíbula en obrir la boca.
  • Molèsties a la musculatura de la masticació i de les cervicals.
  • Mal de cap
  • Problemes a l’articulació de la mandíbula com “clics” a l’obrir i tancar la boca.
  • Sensibilitat dental.
  • Pèrdua de geniva malgrat estigui sana.
  • Sobrecreixement d’os per dintre de la boca (“torus”).
  • Mossegades repetitives per dintre de la galta

 

En menor mesura, pot haver-hi formigueig a la cara, dolor de la pell capil·lar del cap, mala visió, molèsties a l’oïda, etc.

Per poder fer el diagnòstic és convenient que el pacient es visiti amb la dentista i que li faci una exploració adient del sistema masticatori.

Aquest mal hàbit del bruxisme és molt important controlar-lo. Si vostè creu que ha estat descrit en aquestes línies, no esperi a que les seves dents s’afluixin, es trenquin o tingui una mala imatge, per visitar-nos.

Per què s’estrenyen (bruxen) les dents?

Generalment per:

 Estrès (positiu o negatiu).
 Falta de peces dentàries.
 Malposició de les dents.

S’estrenyen les dents en temporades intermitents, acumulant sobre les estructures bucals tota aquesta tensió i provocant les lesions.

És molt important tractar aquests tipus de problemes quan tot just surten, ja que la majoria són quadres crònics que empitjoren i produeixen majors danys conforme passa el temps. En alguns casos, els danys que es produeixen són irreversibles.

El tractament: la fèrula de descàrrega

A fi de protegir les dents, s’aconsella la col·locació d’una fèrula d’oclusió, sobretot durant la nit, que és quan inconscientment estrenyem les dents . Aquesta protecció està feta de material acrílic especialment adaptat a la forma de les dents i personalitzat per a cada pacient. Manté la mandíbula en una posició més relaxada, i evita que les dents friccionin entre elles. Això impedeix el desgast dental, protegeix l’articulació i evita la tensió de la musculatura de la cara. En els casos de desgastos dentals associats pot ser recomanable restaurar les dents per recuperar la seva forma original.

 

Beneficis de la fèrula de descàrrega

Amb la fèrula de descàrrega:

-Tenim millor qualitat de descans nocturn.

– Evitem que les dents es trenquin.
Evitem que la geniva es retragui.
 Evitem la sensibilitat dental.
 Deixem de tenir mals de cap.
 No pateix l’articulació temporo-mandibular.

 

Període d’adaptació

Durant la primera setmana hi ha un procés d’adaptació. És normal notar una pressió generalitzada a totes les dents, que s’anirà atenuant amb els dies.

Si notem alguna altra molestia, caldrà retocar la fèrula fins trobar el punt de comoditat òptim.

Protocol de visites

Calen principalment dues visites:

 Prendre mides de la boca.

 Col·locar i ajustar la fèrula de descàrrega pel professional.