Mouth checkup

Les dents reflexen salut i ofereixen qualitat de vida. Quan alguna d’aquestes dues falla, ens genera malestar.

A Clinargent podem millorar l’aspecte del teu somriure, sempre amb les tècniques més actuals.

Podem modificar tant la forma com el color de les teves dents utilitzant restauracions de ceràmica, restauracions de resina, remodelant el contorn de les genives i aplicant tècniques de blanquejament. Et donem tota la informació per ajudar a entendre quin és el teu problema, per què s’ha creat i totes les opcions possibles per a sol·lucionar-lo.

PRÒTESIS

Quan falten dents, encara que no sigui visible als nostres ulls, la funció bucal es veu afectada. La pròtesi dental permet reposar les dents absents per aconseguir un bon funcionament de la masticació, i a la vegada millorar l’estètica del somriure.

Bàsicament hi ha tres tipus de pròtesi:

– La mòbil que es recolza a les genives.

– La fixa sobre les dents que necessita de dents naturals com a pilars

– La fixa sobre implants que permet la reposició de les peces dentàries sense implicar cap dent natural.