implant

Amb la implantologia, subsituïm arrels naturals perdudes per arrels artificials de titani permetens la posterior col·locació de les dents.

L’avantatge principal davant d’altres tècniques ñes la comoditat. De fàcil col·locació, beneficia tant a la persona que s’ha de posar un únic implant, ja que no és necessari rebaixar les dents dels costats per posar fundes, com als casos més severs a on és necessària una pròtesi de treure i posar.

D’aquesta manera podem restituïr de forma més eficient l’estètica, la capacitat de masticació del pacient, i recuperar les funcions masticatòries i fonètiques, a més de la estètica.

S’ha de tenir en compte, que si no es reposa la dent extreta, l’arcada dental comença un períodede degradació que dificultaria la seva rehabilitació.

Llueixi un somriure perfecte gràcies a la tecnologia més innovadora en implants dentals.